Danh mục: Những câu status hay

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu

Danh ngôn tình yêu

Nobody knows when love begins and it’s better if love doesn’t end

Danh ngôn tình yêu

Hạnh phúc

Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Chân lý

Chân lý

Danh ngôn Cổ

Nếu lấy

Danh ngôn Sống đẹp

Khôn ngoan