Danh mục: Danh ngôn Vui – Ranh ngôn

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Love

Danh ngôn tình yêu

Yêu đương

Danh ngôn tình yêu

Ngày hôm nay tôi sẽ…

Gái ơi

Gái ơi đừng lấy chồng gù Đến khi nó chết quan tài so le Tiểu sử: Tác giả: Unknown Quốc […]
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Trái tim

Trái tim