Danh mục: Danh ngôn Văn hoá

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu là một hình phạt

Danh ngôn tình yêu

With 3 letters H-R-T

Danh ngôn tình yêu

Con người




Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn tình yêu

You’re all I want

Danh ngôn Cuộc sống

Đàn bà duyên dáng

Danh ngôn tình yêu

Giới hạn của ái tình

Danh ngôn tình yêu

The open sea