Danh mục: Danh ngôn Tương lai

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng

Danh ngôn tình yêu

Ái tình là cái gì

Danh ngôn tình yêu

I cannot live without love

The future

The future is purchased by the present. Tương lai được mua bằng hiện tại. Tiểu sử: Tác giả: Samuel Johnson […]

Tình yêu

Yêu, người ta không cần nghĩ đến tương lai mà chỉ cần biết đến việc làm trong hiện tại. Tiểu […]
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Cuộc sống

Cuộc đời đẹp đẽ

Danh ngôn Tiếng anh

Chạy trốn nỗi thống khổ

Danh ngôn Thành công – Thất bại

You’ll succeed