Danh mục: Danh ngôn trí tuệ

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu giết chết thời gian

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu không bao giờ chết đói mà thường …
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Số phận

Cơ hội

Danh ngôn Phẩm chất

Chân lý

Danh ngôn tình yêu

Love