Danh mục: Danh ngôn Trái tim

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Trái tim

Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi tới được trái tim. Tiểu sử: Tác giả: G. Piêt Quốc […]

Danh ngôn tình yêu

Triệu chứng mạnh mẽ nhất của tình yêu …

Danh ngôn tình yêu

The worst pain in the world

Danh ngôn tình yêu

Tha thứ thật nhanh

Trái tim

Một trái tim để thương xót và một bàn tay để ban phúc. Tiểu sử: Tác giả: W. Churchill Quốc […]

Trái tim

Trái tim của người điên ở trong miệng. Miệng của người khôn ở trong trái tim. Tiểu sử: Tác giả: […]

Trái tim

Lí trí tìm kiếm, nhưng chính con tim mới tìm thấy. Tiểu sử: Tác giả: George Sand Quốc tịch: Unknown. […]
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Phẩm chất

Nếu anh

Danh ngôn Sự nghiệp

Giàu nghèo