Danh mục: Danh ngôn tình yêu

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Oán thù

Oán thù cũng mù như tình yêu vậy. Tiểu sử: Tác giả: Ngạn ngữ Anh Quốc tịch: Unknown. Nghề nghiệp: […]

Love

Love is a springtime plant that perfumes everything with its hope, even the ruins to which it clings. Tiểu sử: […]

Danh ngôn tình yêu

Love is all we have

Danh ngôn tình yêu

Lắng nghe

Danh ngôn tình yêu

Hãy tặng
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Tiếng anh

Những từ ngữ soi sáng tâm hồn

Danh ngôn Cổ

Học cho rộng