Danh mục: Danh ngôn tiền bạc

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

I could conquer the world

Danh ngôn tình yêu

Có người có mãi mãi có người chỉ có …

Danh ngôn tình yêu

Chúng ta không bao giờ có thể thực sự yêu …
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Ước mơ

Why not

Danh ngôn Tiếng anh

Đi tìm thành công