Danh mục: Danh ngôn Thông minh

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Con người

Danh ngôn tình yêu

Những say mê của con người có ba nguồn …

Danh ngôn tình yêu

Vẻ bẽn lẽn
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Thành công – Thất bại

Thành bại

Danh ngôn Hạnh phúc – Đau khổ

Hạnh phúc