Danh mục: Danh ngôn Thời gian

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Come live in my heart

Danh ngôn tình yêu

Không có thuốc chữa cho tình yêu trừ yêu …

Danh ngôn tình yêu

Một trái tim
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn tình yêu

The angels in heaven

Danh ngôn Cuộc sống

We can’t plan life

Danh ngôn Cuộc sống

Sống háo hức