Danh mục: Danh ngôn Tha thứ

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Tha thứ

Tha thứ cho sự oán thù là đã tự chữa vết thương của lòng mình. Tiểu sử: Tác giả: V. […]

Tha thứ

The noblest revenge is to forgive. Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ. Tiểu sử: Tác giả: […]

Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Phẩm chất

Lỗ thủng

Danh ngôn tình yêu

Love is when you feel like getting lost in her heart

Danh ngôn Ý chí

Điều chúng

Danh ngôn Thành công – Thất bại

Quyết tâm