Danh mục: Danh ngôn Sống chết

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Tất cả

Tất cả đều sẽ kết thúc, để mọi thứ bắt đầu lại, tất cả đều sẽ chết đi, để mọi […]

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu là vĩnh cửu

Danh ngôn tình yêu

Yêu mãnh liệt

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự …

Cái chết

Ngoài cái chết ra thì tất cả mọi thứ đến nhanh điều tốt cả. Tiểu sử: Tác giả: Tục ngữ […]
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Vui – Ranh ngôn

Sống chết có nhau