Danh mục: Danh ngôn Phẩm chất

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Tỏa sáng

Ai muốn tỏa sáng thì phải cháy lên. Tiểu sử: Tác giả: V.Roduymonexki Quốc tịch: Unknown. Nghề nghiệp: Unknown. Ngày […]

Ngoại giao

Ngoại giao là khoa học của sự nhượng bộ. Tiểu sử: Tác giả: A.Musset Quốc tịch: Unknown. Nghề nghiệp: Unknown. […]

Danh ngôn tình yêu

Tình đầu

Danh ngôn tình yêu

Còn thế lực nào mạnh mẽ hơn tình …

Danh ngôn tình yêu

Thời gian

Biết nhiều

Biết nhiều sẽ tha thứ nhiều. Tiểu sử: Tác giả: Thomas à Kempis Quốc tịch: Unknown. Nghề nghiệp: Unknown. Ngày […]
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn trí tuệ

Kiếm và trí tuệ

Danh ngôn Phẩm chất

Hãy cho đi cái mà bạn có

Danh ngôn Sự nghiệp

Giàu nghèo