Danh mục: Danh ngôn Người kiệt xuất

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

The best way to love

Danh ngôn tình yêu

Người ta chỉ yêu một lần

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu

Anh hùng

Anh hùng làm những việc mà anh ta có thể làm, còn người bình thường thì không làm được như […]
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).