Danh mục: Danh ngôn Lịch sử

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Love is a short word

Danh ngôn tình yêu

Love everyone

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu là đôi cánh Thượng đế
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Tiếng anh

Cuộc đời chỉ là một tấm gương

Danh ngôn Tình bạn

Chiếc bóng

Danh ngôn Tình bạn

Ngày hôm nay tôi sẽ…