Danh mục: Danh ngôn Giáo dục

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Biết rằng tình yêu đã bắt đầu là cái …

Danh ngôn tình yêu

Một tấm chân tình

Danh ngôn tình yêu

Hôn nhân
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Văn học

Thơ

Danh ngôn Tương lai

Present is pregnant with its future