Danh mục: Danh ngôn Đối nhân xử thế

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Tôn trọng

Ai không tự tôn trọng bản thân mình, thì cũng sẽ không được người khác tôn trọng. Tiểu sử: Tác […]

Danh ngôn tình yêu

Có tình yêu có lòng tin

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu thương con người là tài sản quý …

Danh ngôn tình yêu

Kẻ yêu nên ít bề cao hạ

Cuộc sống

Ai chỉ huy người dưới với nhiều bạo ngược, phách lối thường gặp một thượng cấp tương tự chỉ huy […]

Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Vui – Ranh ngôn

Đời học sinh