Danh mục: Danh ngôn Cổ

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Muốn

Muốn cho người không nghe chẳng gì bằng đừng nói, muốn cho người không biết chẳng gì bằng đừng làm. […]

Danh ngôn tình yêu

Tất cả những gì bạn cần là tình …

Danh ngôn tình yêu

Ôi! tình yêu

Danh ngôn tình yêu

Love
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Tiền bạc – Danh vọng

Thanh danh

Danh ngôn Học tập

Học khôn