Danh ngôn Vui – Ranh ngôn

Bình tĩnh tự tin

Danh ngôn Cuộc sống

Điều tốt đẹp

Danh ngôn Hạnh phúc – Đau khổ

A large income