Danh mục: Câu nói bất hủ

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu giống như bệnh sởi

Danh ngôn tình yêu

Trong tình yêu

Danh ngôn tình yêu

Tôi thấy rằng không có gì mang tính nghệ …
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Gia đình

Anh em như thể tay …

Danh ngôn tình yêu

A star falls down from the sky