Tác giả: Ánh trăng không hiểu lòng tôi – Tân Di Ổ

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Bí quyết

Bí quyết quen thuộc của nhân vật vĩ đại là: khi gắng hết sức mình làm tròn trách nhiệm, họ […]

Danh ngôn tình yêu

Bạn đã yêu

Danh ngôn tình yêu

Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành …

Danh ngôn tình yêu

Love

Tình yêu

Tình yêu không đo bằng chiều dài thời gian mà đo bằng chiều dài của kỷ niệm Tiểu sử: Tác […]
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Tình bạn

Friend

Danh ngôn Cuộc sống

Dáng vẻ đẹp đẽ