Tác giả: Victor Hugo

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Châm ngôn

Thà sống khổ còn hơn phải chết, đó là châm ngôn của con người. Tiểu sử: Tác giả: Victor Hugo […]
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn tình yêu

Nụ hôn

Danh ngôn Vui – Ranh ngôn

Hai ngàn một mớ đàn ông

Danh ngôn Ý chí

Dũng cảm