Tác giả: Samuel Johnson

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Friendship

The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne. […]
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Vui – Ranh ngôn

Ở đó xếp hàng di em

Danh ngôn Vui – Ranh ngôn

Hai ngàn một mớ đàn ông