Tác giả: Ralph Waldo Emerson

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu giống như chiến tranh dễ bắt …

Danh ngôn tình yêu

A match can light up a fire

Danh ngôn tình yêu

Đó là tình yêu
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Phẩm chất

Nuôi cái tâm

Danh ngôn Tình bạn

Books and friends