Tác giả: Ngạn ngữ Trung Quốc

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu sẽ bị sặc chết

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu an ủi được tất kể cả những …

Danh ngôn tình yêu

We love to love
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn tình yêu

Chờ đợi người hoàn hảo

Danh ngôn tình yêu

Một người đàn ông