Tác giả: Ngạn ngữ Nga

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể …

Danh ngôn tình yêu

When you feel alone

Danh ngôn tình yêu

A wisdom of the heart
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Cuộc sống

Sử dụng cuộc sống

Danh ngôn Học tập

Học không biết chán

Danh ngôn Phẩm chất

Tiết kiệm