Tác giả: Khuyết danh

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Tình cảm

Tâm hồn thăng hoa

Danh ngôn Cuộc sống

Trị một người đàn bà

Danh ngôn tình yêu

Con người

Danh ngôn Con người

Món quà riêng biệt