Tác giả: Khổng Tử

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu sẽ tìm được đường qua những …

Danh ngôn tình yêu

Love

Danh ngôn tình yêu

Cô đơn
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn tình yêu

Khao khát tiền

Danh ngôn Vui – Ranh ngôn

Đem gái đi nhử ông sư