Tác giả: Henry David Thoreau

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Không có yêu thì tĩnh mịch

Danh ngôn tình yêu

Love

Danh ngôn tình yêu

Em chớ nghi ngờ
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Phẩm chất

Độc

Danh ngôn Thành công – Thất bại

Tôi đã vượt qua