Tác giả: Albert Camus

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Nuồn ấm áp vô tận

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu tôi dành trao em

Danh ngôn tình yêu

A tight girdle
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Tình bạn

Friends

Danh ngôn Cuộc sống

Lời hứa là một món nợ

Danh ngôn Cuộc sống

Sống trên đời rất khó