Ngày: Tháng Chín 2, 2022

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

You bring love to a special place

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn …

Danh ngôn tình yêu

Cái vui sướng
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Tuổi trẻ

Bí mật kì diệu

Danh ngôn Vui – Ranh ngôn

Đất Việt Nam muôn vàn boy đẹp