Ngày: Tháng Chín 1, 2022

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Ngu dốt và làm hỏng việc mà có tình yêu …

Danh ngôn tình yêu

Bội thực

Danh ngôn tình yêu

What love is
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn tình yêu

Love is when you are hugging someone as tight as possible

Danh ngôn Tình bạn

Sức sống của tình bạn

Danh ngôn Cuộc sống

Muốn làm được một người hoàn hảo …