Tháng: Tháng Tám 2022

Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì bạn tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để con đó đánh cắp hạnh phúc của bạn. (Khuyết danh)

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu là ngôi sao

Danh ngôn tình yêu

I hope our love has no end

Danh ngôn tình yêu

Tình yêu giống như bệnh sởi
Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. (Steve Jobs).

Danh ngôn Tuổi trẻ

Bé chẳng học lớn làm …

Danh ngôn Vui – Ranh ngôn

Học tà tà

Danh ngôn Thành công – Thất bại

You’ll succeed